TH | EN


ขนมปังพิซซ่าปูอัด
พา่ยไส้หมูแดง 65 กรัม
พายไส้ไก่เคอรี่ 65 กรัม
พายไส้เผือก 65 กรัม
พายไส้สับปะรด 90 กรัม
แซนวิชไส้โบโลน่าหมูหยองมายองเนส
แซนวิชไส้โบโลน่าหมูมายองเนส
แซนวิชโบโลน่าไก่หยองมายองเนส